Eredmények

A projekt első fázisában a partnerek három fő tevékenységben vettek részt. Először elkészült a projekt weboldala, ami a nyilvános felületen kívül egy csak a partnerek által elérhető dokumentumkezelő és online kommunikációt támogató modulokkal is rendelkezik. A felületet a projekt indító találkozón ismerhették meg a résztvevők. Következő lépésként Olaszországban, Észtországban és Magyarországon végeztünk szükségletelemzést.

A Recti-VET projekt második szellemi terméke az online kurzus a Moodle többnyelvű tanulásmenedzsment és tartalommenedzsment rendszerben, öt modulban szakképzésben dolgozó pedagógusok számára. Az öt modulból álló tananyag angol nyelven készült el, majd a lefordított (magyar, angol, olasz és észt) nyelvi verziók különböző e-learning kurzuskomponensek (mint a kompetenciák, gyakorló feladatok, beadandó feladtok, web 2.0 eszközök) kerültek fel a keretrendszerbe. A platform támogatja a közösségi tanulást és az együttműködést, a grafikus felületet a fejlesztők úgy alakították ki, hogy a kurzus résztvevői könnyen eligazodjanak a tanulási környezetben, és mindenütt szabványos vezérlőelemeket használjanak.

 

A konzorciumi partnerek az angol partner (CAPDM Ltd.) vezetésével átvizsgálták az EU által kidolgozott oktatási keretrendszereket (mint az EQF, az e-Competence Framework, a DigComp 2.1 és a DigCompEdu, az EQAVET és ECVET), és az elemzések alapján közösen döntöttek arról, a Reacti-VET tanártovábbképzési programot az EKKR és a DigCompEdu keretekhez illesztik.