Projektleírás

HÁTTÉR

Szakképzésnek nevezzük azt a „szakmaspecifikus oktatást és képzést, amely a képzett munkaerőt hivatott biztosítani” (CEDEFOP). Napjainkban azonban sokszor találkozhatunk a készséghiány fogalmával, amely a képzési kínálat és a munkaerőpiacon jelentkező szükséglet közötti eltérést jelenti. Bár a probléma nem oldható meg kizárólag az oktatás keretében, mégis a szakképzés tehet a legtöbbet annak érdekében, hogy a diákok a munkaerőpiac igényeinek megfelelő tudást szerezzenek.

A PROBLÉMA

Mint minden oktatási intézmény, a szakképző iskolák is alapvetően konzervatív intézmények, hiszen az a feladatuk, hogy stabil, a társadalom által hitelesített tudást nyújtsanak diákjaiknak.

A szakképzés ugyanakkor naponta szembesül egy ezzel ellentétes követelménnyel: a diákok munkaerő-piaci sikere érdekében folyamatosan megújuló szaktudást kell közvetítenie, amely igazodik a felgyorsult technológiai fejlesztésekhez.

Az európai országok döntéshozói számos kezdeményezéssel ösztönzik a szakképzés szereplőit a képzések tartalmának és a tanítás módszereinek megújítására, ennek ellenére a változtatás nehezen tud lépést tartani a piac által támasztott elvárásokkal. A legtöbb európai országban a szakképzés központilag szabályozott tanmenet szerint folyik, amely pontosan meghatározza a képzési tartalmat. A kötött tanmenet minimális lehetőséget hagy a tanároknak arra, hogy a tananyagba beépítsék a piac által az adott pillanatban igényelt szaktudást. A központi kerettantervek kidolgozása, akkreditációja és módosítása általában igen hosszú és bonyolult folyamat, ami rugalmatlanná teszi a rendszert, és megnehezíti, hogy az iskola képes legyen a munkaerőpiac aktuális igényeire azonnal reagálni.

CÉLOK

A projekt célja egy olyan modell kidolgozása, amely felkészíti a szaktanárokat arra, hogy az iskola belső energiáit mozgósítva, az érdekelt felekkel – a diákokkal, a szülőkkel, a tanári karral, de legfőképpen a szakképzett munkaerő hiányával szembesülő munkáltatókkal – együttműködve a hiányzó tudást és készségeket azonosítsák, és azt a tanmenet szerinti oktatással összeegyeztetve a végzős diákok képzési programjába beillesszék.

FELADATOK

A Reacti-VET konzorcium olyan továbbképzési programot és elektronikus tananyagot fejleszt a szakképzésben dolgozó tanárok és gyakorlati oktatók számára, amely gyakorlat-orientált szemléletben bemutatja az oktatásban, a kollaboratív képzésben és tananyagfejlesztésben alkalmazható korszerű technológiai eszközöket. A képzést észt, magyar és olasz tanárok bevonásával tesztelik, majd a konzorciumi partnerek a visszajelzések alapján véglegesítik, és a partnerek belső rendszere szerint akkreditálják.

A modell része a gyors és kollaboratív tantervfejlesztési módszertan, amely kiterjed a szakmai hiányterületek azonosítására, az azokat lefedő kurzus megtervezésére és megtartására. A módszertan kipróbálására a második tesztelési fázisban kerül sor, amelyet az informatikai szakmákban dolgozó és az első képzésben részt vevő tanárok irányítanak, és amely a tanárok, diákok, szülők és cégek bevonásával történik.

A konzorciumi partnerek szándéka szerint a végleges modell nemcsak az informatikai szakmákban, de minden más olyan területen is alkalmazható lesz, amelynek szakmai tartalma a felgyorsult technológiai fejlesztések következtében gyorsan változik.

A PARTNERSÉG

A konzorciumot négy ország hét résztvevője alkotja – köztük európai szakiskolák, szervezetek és vállalatok szakemberei –, akik tudásuk legjavát felhasználva azért a közös célért dolgoznak, hogy a szakképzés képes legyen gyorsan reagálni a munkaerőpiac igényeire. Mivel az eredményeket az informatika területén használják majd fel, a konzorcium ebből az ágazatból foglal magában iskolákat és vállalatokat.

HATÁS

A tapasztalatokat és gyakorlati megvalósítási lehetőségeket a konzorcium két szellemi termékbe építi be:

 

1. Reacti-VET akkreditált továbbképzési csomag tanároknak (online, 4 nyelven elérhető):

 • hozzájárul a tanárok szakmai fejlődéséhez,
 • segít a tanároknak ötvözni a hagyományos tanítási formákat és a kreatív, innovatív, modern módszereket,
 • rövid továbbképzéssel fejleszti a tanári kompetenciákat, hogy a nyílt oktatási forrásokat ki tudják használni,
 • támogatja az iskolán belüli és kívüli tanári együttműködést,
 • elősegíti, hogy a tanulók nagyobb felelősséget vállaljanak a saját tanulási folyamatukért és teljesítményükért,
 • a 21. században elvárt képességeket és kulcskompetenciákat fejleszti.

 

2. Reacti-VET tanulói továbbképzés, amit az IT szektorban tesztelnek, de általános módszertanát tekintve más szakterületen is alkalmazható lesz:

 • csökkenti a készséghiányt,
 • javítja a tanulók esélyeit a munkaerőpiacon,
 • a kis- és középvállalatokat olyan képzett munkaerőhöz segíti, amely képes megfelelni a versenyszféra új és gyorsan változó elvárásainak.

 

EREDMÉNYEK

Az iskolai és vállalati közösség által létrehozott szellemi termékek a projekt két fő célját szolgálják:

1. Reacti-VET tréningcsomag tanároknak – hat modullal, négy nyelven (angol, észt, magyar, olasz)

 • Eszköztár- és tartalomfejlesztés (angol verzió).
 • Tanári továbbképzés – pilot.
 • A tartalom véglegesítése, fordítása, standardizáció és akkreditáció.

2. Reacti-VET tanulói továbbképzés és módszertan

 • A felkészítő képzés megtervezése tanárok, diákok, iskolák és vállalatok bevonásával, a kiválasztott szakmák készséghiányának meghatározása, együttműködés a tanmenet tervezésében és kialakításában, valamint tartalomfejlesztés nyílt oktatási források segítségével,
 • kurzusok lefolytatása a tanárok irányításával, online platform létrehozása a tananyagtartalmak rendelkezésre bocsátásához, projektalapú értékelések, majd a tapasztalatok alapján általános Reacti-VET módszertan kidolgozása.

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Név: Teachers for Reactive and Responsive Vocational Education (Szakképzés a munkaerőpiac igényeivel összhangban)
Rövidítés: Reacti-VET
Projektazonosító: 2018-1-HU01-KA202-047816
Program: Erasmus+ KA2
Projekt típusa: stratégiai partnerség
Célcsoport: tanárok a szakképzésben
Haszonélvezők: diákok a szakképzésben, vállalatok
Részt vevő országok: HU, IT, UK, EE
Projekt kezdete: 2018. szeptember 1.
Projekt vége: 2021. február 28.

PARTNEREK

iTStudy Hungary Kft. (HU) - vezető partner
AICA - Associazione Italiana Informatica e Calcolo Automatico (IT)
Fondazione ITS per le nuove tecnologie del Made in Italy – Jobsacademy (IT)
BCS Koolitus AS (EE)
SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (HU)
Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (HU)
CAPDM (UK)