Tulemused

Projekti esimeses etapis osalesid projekti partnerid 3 põhitegevuses. Algselt loodi projekti veebileht, avaliku esilehega (front-end) ja suletud keskkonnaga back-end arendus, projektipartneritele dokumendihalduseks veebisuhtluseks. Platvormi tutvustati partneritele avakoosolekul. Järgmise sammuna viidi Itaalias, Eestis ja Ungaris läbi fookusnõuete analüüs.

Reacti-VET projekti teine väljund (O2) on (kutse)õpetajate täiendkursus. Veebipõhine kursus keskendub õpetajate tööalase kvalifikatsiooni tõstmisele, pakkudes samas uusi teadmisi  e-õppe keskkondade ja õppeinfosüsteemide kasutamiseks kutseõppes. Koolitusmaterjalid, ülesanded ja web2.0 töövahendite kirjeldused on loodud küll inglise keelsetena, kuid tõlgitud ja kohandatud eesti, itaalia ja ungari keelde. Õppeplatvormina kasutatkse Moodle keskkonda, mis toetab igati osalejate koostööd, on lihtsasti kasutatav ning võimaldab õppijatel omas tempos materjale läbida