Online rendezvény: Munkaerőpiaci igényekhez igazodó innovatív tanítási gyakorlat

2020. szeptember 18-án a Zoom felületén 26 fő részvételével tartottuk azt a rendezvényünket, melyre a szakképzésben dolgozó oktatókat, intézményvezetőket hívtunk meg.

Előadásokat hallhattunk arról, hogy miként kapcsolódik a Szakképzés 4.0 stratégiához, a szakképzésben zajló minőségfejlesztéshez a Reacti-VET koncepció, majd beszámoltunk az online tanárképzés tapasztalatairól és felvázoltuk a kísérleti diákkurzusok megvalósításának folyamatát.

Az elkövetkező 4-5 hónapban az online tanárképzés során alakult projekt csapatok:

1. Saját szakterületükön felveszik a kapcsolatot a munkaerőpiac szereplőivel, majd közülük egy céggel megállapodást kötnek. Az adott cég kiad egy valós projekt feladatot a diákoknak és meghatározza a sikeres megoldáshoz szükséges ismeretek, készségek körét.

2. A kísérletbe bevont diákok önértékelést végeznek a cég által meghatározott ismeretek, készségek tekintetében. Ezzel egyidőben a tanárok is értékelik őket, ugyanezen szempontok alapján.

3. A tanárok a cég képviselőivel együttműködve egy 30 órás "ráképző" kurzust terveznek a diákok egy csoportjának a korábban azonosított készséghiányok kiküszöbölése céljával.

4. A kurzushoz a tartalom fejlesztése a tanárok, a cég és a diákok együttműködésében valósul meg.

5. A kurzus részben tanórai keretek között, részben online felületen valósul meg, lehetőség szerint a cég telephelyén történő személyes találkozó(k) beiktatásával. A kurzus végén a diákok bemutatják az elvégzett projekt feladatot, melyet a cég előzetes szempontok alapján értékel. A diákok ismételten elvégzik az önértékelést, tanáraik is értékelik őket, így a kurzus során tapasztalt fejlődés mérhető, kézzel fogható.

A rendezvény utolsó programpontjában a kísérletet végző projekt csapatok beszámoltak a terveikről. Alkalmunk volt konkrét munkaerőpiaci igényeket is meghallgatni, meghívott vendégünk személyesen vázolta fel, hogy milyen készséghiányokkal szembesülnek új alkalmazottak felvételekor.