Veebisündmus Ungaris: innovaatiline õpeamistava paremaks tööturu vajadustele vastamiseks kutsehariduses

iTStudy korraldas 18. septembril 2020 veebipõhise ürituse, kus osales 26 osalejat, peamiselt kutsehariduse õpetajad, koolitajad ja juhid.

Korraldajad selgitasid, kuidas Reacti-VET kontseptsioon on seotud kutsehariduse ja -koolituse 4.0 strateegiaga ning kutsehariduse ja kutsekoolituse kvaliteedi parandamise algatustega. Jagati õpetajakoolituse veebikursuse kogemusi ning tutvustati ka eelseisva pilootkoolituse  protsessi.

Projektimeeskonnad (moodustatud veebipõhise õpetajakoolituse käigus) täidavad järgmise 4 või 5 kuu jooksul järgmisi ülesandeid (õpilaste täienduskoolituskursus):

1. Kontakteerumine oma valdkonnas/erialal tegutsevate ettevõtetega ja kokkuleppe sõlmimine ühega neist. Valitud ettevõte sõnastab kaasatud õpilastele projektiülesande ning määratleb, milliseid teadmisi ja oskusi on selle edukaks täitmiseks vaja.
2. Õpilased teevad enesehindamise, lähtudes ettevõtte määratletud teadmistest ja oskustest. Samal ajal hindavad õpetajad neid ka samade kriteeriumide järgi.
3. Õpetajad kavandavad koostöös ettevõtte esindajatega õpilastele 30-tunnise täienduskoolituskursuse, et kõrvaldada eelhindamise etapis varem tuvastatud oskuste puudujäägid.
4. Kursuse sisu arendamine toimub koostöös: kaasatakse ka õpetajaid, ettevõtte esindajaid, õpilasi.
5. Kursus viiakse läbi osaliselt klassiruumis, osaliselt Internetis, võimalusel viiakse mõned tunnid läbi ettevõtte ruumides. Kursuse lõpus esitavad üliõpilased täidetud projektiülesande, mida ettevõte hindab vastavalt eelnevalt määratletud kriteeriumidele. Õpilased viivad läbi teistkordse enesehindamise, mille järel annavad ka õpetajad omapoolse hinnangu – see võimaldab mõõta õpilaste arengut.

Ürituse lõpus jagasid piloodiga seotud projektimeeskonnad oma plaane. Seejärel kuulati  üksikasjalikku ettekannet paljude värbamisprotsesside käigus selgunud kanideerijate oskuste puudujääkidest, kõrvutades neid   tegelike turu vajadustega  töötajaskonnale.