Events

Projektimeeskonna esimesel kohtumisel tervitas kokkutulnuid kutsujakooli direktor ning projekti ülevaatega esines iTStudy Ungari juhataja (juhtivpartner) Mária Hartyányi, millele järgnes kõigi partnerite tutvustus.

Eesti partner BCS Koolitus AS korraldas 23.-24. mail 2019 Tallinnas II projektikohtumise, kus osalejad vaatasid üle projekti esimese etapi tulemused. Arutleti kutseõppe õpetajate seas Itaalias, Eestis ja Ungaris läbi viidud uuringu tulemusi ning juba välja töötatud koolitusmooduleid. Koordinaator esitles veebipõhist õppeplatvormi ning partnerid leppisid kokku pilootkursuste ja nendega seotud kordusürituste ajakava ja edasised sammud.

iTStudy korraldas 18. septembril 2020 veebipõhise ürituse, kus osales 26 osalejat, peamiselt kutsehariduse õpetajad, koolitajad ja juhid.

19. mail 2020 pidasid Ungari projektipartnerid koroonaviirusest tingitud eriolukorda silmas pidades läbirääkimisi järgmiste ülesannete täitmise osas mitte näost näkku, vaid veebipõhiselt.

5. detsembril 2019 korraldas Budapesti SZÁMALK-Szalézi Keskkool 35 osalejaga kontaktkohtumise, kutsehariduse õpetajate ja ettevõtete esindajatega.