Upskilling Training for Teachers

Reacti-VET projekti teine väljund (O2) on (kutse)õpetajate täiendkursus. Veebipõhine kursus keskendub õpetajate tööalase kvalifikatsiooni tõstmisele, pakkudes samas uusi teadmisi  e-õppe keskkondade ja õppeinfosüsteemide kasutamiseks kutseõppes. Koolitusmaterjalid, ülesanded ja web2.0 töövahendite kirjeldused on loodud küll inglise keelsetena, kuid tõlgitud ja kohandatud eesti, itaalia ja ungari keelde. Õppeplatvormina kasutatkse Moodle keskkonda, mis toetab igati osalejate koostööd, on lihtsasti kasutatav ning võimaldab õppijatel omas tempos materjale läbida

Reactivet Moodle Platform

Reacti-VET Täiedkoolituskursus on Moodle keskkonnas  neljas keeles õpetajatele kättesaadav

Pärast veebiversioonide valmimist testisime platvormi, kaasates partnerite töötajaid, kes on mentoriteks kursusel õpetajate juhendamisel. Piloot algas 2019. aasta detsembris Ungaris, 2020. aasta veebruaris jätkus Itaalias ning märtsis alustas kursus Eestis - kokku enam kui 120 osalejaga.

Moodulin

 

Moodul 1 - Tööturu vajaduste väljaselgitamine Moodul 2 - Aktiivõppe soodustamine: õpilaskesksed õpetamismeetodid Moodul 3 - Avatud õppematerjalid: kasutamine, taaskasutamine ja koostamine

 

 

Moodul 4 - Virtuaalsete õpikeskkondade tundmaõppimine ja kasutamine Moodul 5 - Haridusprojektide juhtimine: veebipõhised juhtimis,- ja koostöövahendid

 

 

Link kursusele