Õpetajate juhitud reageeriv kutseharidus

Tuginedes pilootkoolituste kogemustele, töötas konsortsium välja uue reageeriva metoodika, mis võimaldab kutsehariduse juhtidel ja õpetajatel kiiresti reageerida ja vähendada tööturu esindajate poolt tuvastatud oskuste puudujäägid.

Metoodika on avaldatud kaheköitelise e-raamatuna, mis on vabalt veebist allalaetav. E-raamatud pannavad ühist pealkirja: „Ettevalmistused kutsehariduse ja -koolituse õpilastele valmistumiseks tööturule sisenemisel“

Kui esimene köide – „Kaasajastatud õpetamispraktikad kutseõppes“ - hõlmab õpetajate täiendkoolitusprogrammi õppesisu, aidates neil omaenda professionaalsed oskused, et laiendada oma „tööriistakasti“ 21. sajandi aktiivõppemeetoditega.
Teine köide – „Projektipõhise õppe metoodika rakendamine“ - kirjeldab üksikasjalikult projektipõhise õppe metoodikat, mille eesmärk on pakkuda kutsehariduse ja -koolituse õpilastele kvaliteetseid mikrokursuseid, mis on õppekavasse integreeritud ning kasutavad aktiivõppe meetodeid ning  digitaalseid töövahendeid.  Kursused õpetavad spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, mis enamjuhul  ei kuulu standardõppekavade hulka, kuid mida peetakse tänase tööturu jaoks hädavajalikuks.